ERP
HEAD
TO
HEAD™
Vergelijk 11 toonaangevende ERP-producten op 1 event
ERP HEAD TO HEAD™

​​​​​Documentatie van de baten/voordelen van ERP voor de bedrijfsvoering

Het identificeren en (waar mogelijk) kwantificeren van baten en voordelen voorafgaand aan het selecteren van een nieuwe ERP-oplossing is van essentieel belang om:

 • Een gedegen businesscase te ondersteunen waardoor de financiering zeker wordt gesteld.
 • Informatie te verzamelen voor besluitvorming en prioriteiten vast te stellen tijdens het selecteren en implementeren van een nieuwe ERP-oplossing.

Wij werken met uw directie samen om de verbeterkansen te identificeren die mogelijk worden gemaakt door ERP en waar mogelijk kwantificeren we deze financieel. Alle gekwantificeerde baten zijn realistisch en haalbaar en de verantwoordelijken in het bedrijf tekenen hiervoor om te bevestigen dat ze deze onderschrijven.

We leggen de geïdentificeerde baten en voordelen vast in een geavanceerd model van baten en voordelen dat ons in staat stelt het rendement over meer jaren te berekenen, gekoppeld aan de geplande groei van de organisatie.

Onze oplossing

Hoe wij waarde toevoegen

 • Wij leveren een deskundig, onafhankelijk en realistisch beeld van de mogelijke voordelen voor uw organisatie van het implementeren van een nieuwe ERP-oplossing.
 • Wij kwantificeren die voordelen als financiële baten en leveren belangrijke input voor uw businesscase.
 • We zorgen ervoor dat het voorgestelde ERP-project nog voordat het start binnen het bedrijf wordt gedragen door managers te laten tekenen voor de verwachte baten voor hun onderdeel.
 • We bieden een kant-en-klaar uitgangspunt voor de fase van het op basis van de geïdentificeerde baten/voordelen analyseren en definiëren van de eisen voor het softwareselectieproject.

Tastbare deliverables

 • Een gedetailleerde opgave van baten en voordelen voor het bedrijf (kwantificeerbaar en immaterieel) die het gevolg zijn van de implementatie van de voorgestelde oplossing.
 • Alle financieel gekwantificeerde baten en voordelen zijn realistisch haalbaar en goedgekeurd door de manager van het desbetreffende bedrijfsonderdeel.
 • Een samenvatting van wat er moet veranderen in de huidige bedrijfsprocessen om de gekwantificeerde baten en voordelen te realiseren. Dit document vormt het uitgangspunt voor het documenteren van de functie-eisen die ontwikkeld wordt tijdens een toekomstig softwareselectieproces.

Begroten voor ERP

Men onderschat al snel de kosten van het veranderen van bedrijfssystemen. Businesscases worden vaak gebaseerd op indicatieve cijfers die ERP-leveranciers al vroeg tijdens het selectieproces aanleveren. Die kosten worden vrijwel altijd te laag ingeschat en zijn hoe dan ook slechts een gedeelte van de kosten van veranderingen.

Lumenia kiest voor een meer holistische en realistische kijk op projectkosten. Met behulp van de uitgebreide ervaring van onze consultants en onze kennis die we hebben opgebouwd met honderden ERP-projecten kunnen wij een realistische indicatieve raming van de ERP-kosten geven, rekening houdend met interne en externe kosten, opgesplitst in operationele en kapitaalsuitgaven, zodat een meerjarige financiële analyse kan worden gemaakt.

Onze oplossing

Hoe wij waarde toevoegen

 • U krijgt een realistische en gedetailleerde raming van de verwachte kosten van ERP-, CRM- of andere bedrijfsapplicatieprojecten.
 • U krijgt inzicht in zowel interne als externe kosten en hoe deze kunnen worden opgesplitst in terugkerende uitgaven en investeringen in kapitaalgoederen.
 • Als u met Lumenia samenwerkt, betekent dit dat u pas in een later stadium contact hoeft te hebben met softwareleveranciers. Zo voorkomt u onder andere dat u elke maand vanwege uw mogelijke project door softwareverkopers wordt gebeld.

Tastbare deliverables

 • Een document met een gestructureerde uitsplitsing van de geraamde interne en externe projectkosten.
 • Vergelijkingsanalyse van geraamde kosten in vergelijking met soortgelijke projecten die door Lumenia zijn uitgevoerd (altijd met inachtneming van vertrouwelijkheid wat betreft de cliënt).
 • Een duidelijke lijst met aannames die ten grondslag liggen aan de kostenramingen en aan de inschatting van de risico's in verband met het project.
Set up call decorative image to left of form

Bel mij om te bespreken wat ik nodig heb