ERP
HEAD
TO
HEAD™
Vergelijk 12 toonaangevende ERP-producten op 1 event
ERP HEAD TO HEAD™

De traditionele manier waarop het streefproces wordt ontworpen is het bestaande proces documenteren alvorens een hiatenanalyse uit te voeren om verbeterkansen te identificeren.

Wij zijn van mening dat het beschrijven van de uitgangssituatie van processen in de meeste gevallen niet nodig is, aangezien we de hiaten kunnen identificeren door een analyse van knelpunten uit te voeren en bedrijfsprocessen te benchmarken. We hebben de ontwikkeling van het streefproces verder versneld door een uitgebreide library aan te leggen van goede praktijken voor bedrijfsprocessen als kant-en-klaar uitgangspunt voor het ontwerpen.

The business process review with Lumenia has really given WD-40 the opportunity to think in different ways. Jonathan McCoy, General Manager - IT, WD-40

To Be Process Development

 

Een consultant van Lumenia leidt de ontwikkelactiviteiten voor het streefproces binnen een workshopomgeving waarbij de eigena(a)r(en) van de bedrijfsprocessen en inhoudelijke deskundigen betrokken worden en gebruikgemaakt wordt van hierboven vermelde input. Tijdens en na elke workshop wordt de output in een Visio-format vastgelegd. Vaak kan men dan met één vervolgsessie volstaan om het ontwerp van het proces te toetsen en zo nodig bij te stellen.

De documenten voor het streefproces worden tijdens het ERP-selectieproces gebruikt om leveranciers en producten te beoordelen en worden tijdens de ERP-implementatie gebruikt om de ontwerpfase van het project te versnellen.

Set up call decorative image to left of form

Bel mij om te bespreken wat ik nodig heb